Header

MyClub support

Instruktionsfilm om MyClub. YouTube


MyClub är enkelt uttryckt vårt medlemsregister och hemsida. MyClub binder samman klubbens centralt med våra lag, både genom medlemsregistret och hemsidan. Grunden i MyClub är att förenkla administration och kommunikation för klubb, ledare och medlemmar. Inför 2014 har vi sjösatt MyClub, vi kommer därför säkerligen uppleva saker som vi måste rätta till men klubbens förhoppning är att i längden ta klubben till nästa steg genom bättre kommunikation, enklare administration och tydligare information.


Uppdateringar

I Twitterfönster som du ser när du loggar in till medlemsregistret ser vilka uppdateringar som görs löpande i MyClub.

  • Välj om ni vill visa telefon/mail publikt. I nuläget visas mobilnummer från registret på hemsidan för ledare. En spärr på lagnivå finns tillgänglig så ni kan bestämma vems uppgifter som ska synas.

Klubben administrerar vårt medlemsregister för att kunna kommunicera, informera och fakturera på ett korrekt sätt. Genom MyClub och lagens sidor släpper vi sedan ner ansvar till ledarna i lagen som gruppadministratörer. Ledarna kan även bjuda in spelare/föräldrar som medlemmar för att ge dem tillgång till funktioner som underlättar kommunikation, kallelser, kalendrar och liknande. Ledarna kan registrera nya medlemmar, ta bort spelare som slutat och bygga sitt lag inom vissa gränser i medlemsregistret.

Hemsidan

Hemsidan är en spegel av information från medlemsregistret där ledare/spelare/föräldrar/besökare kan se grundläggande information om våra enskilda lag. Hemsidan knyter ihop klubbens centrala nyheter med lagens egna.

Webbappen

Både medlemsregister och hemsida kan numera ses i smartphones och MyClub kan läggas på hemskärmen som en webbapp. Från din smartphone kan den mesta av administrationen och kommunikationen inom lagen och klubben genomföras. Fråga din lagledare hur det går till! I webbappen kommer i framtiden även medlemskort och sponsorutskick finnas tillgängliga.

Närvarorapportering

Närvarorapportering från lagen ligger till grund för klubbens ansökan om aktivitetsstöd från kommun och stat. Dessa aktivitetsstöd är en av klubbens största intäkter och därför viktigt att det sköts på korrekt sätt. Via MyClub, både i smartphone och dator, uppmanas våra ledare att närvarorapportera alla aktivitetstillfällen laget genomför (träningar, matcher, möten, övriga aktiviteter). Klubben uppmanar alla att göra detta löpande, det vill säga i direkt anslutning till eller efter varje aktivitet.
Lag som inte närvarorapporterar regelbundet blir kontaktade av klubben för att få stöd i hur detta ska gå till.

En bra närvarorapportering från dig som ledare kan i slutändan innebär mer resurser för FK Bromma att utveckla sin kärnverksamhet.

Support

Support MyClub - Rena supportärenden som vi kan hjälpa er med på kansliet. Mejla kansliet så försöker vi hjälpa er så fort vi kan.

Uppdatering MyClub
- För er som tycker det saknas funktioner eller kan ske förbättringar på hemsidan, skriv "Uppdatering MyClub" i ämnesraden. Denna feedback sammanställer klubben regelbundet och hanterar med MyClub. Varken klubben eller MyClub kan tillgodose alla önskemål utan vi försöker sammanställa de viktigaste uppdateringarna för just vår klubb. Mejla denna feedback till kansli@fkbromma.se


Img027
FK Brommas inriktning och motto. FK Bromma är också den första klubben i Sverige som är certifierad av Samba Football Academy.
Samba certifiering
Stadium
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub