Header

Hallbokningar - Viktig information

Bokning av vinterhallar görs av lagen själva via Interbook inklusive eventuell avbokning. Har ni inte inloggningsuppgifter till Interbook kontakta kansli.

  1. Mycket viktigt att ange tydlig referens vilket lag bokningen avser.
  2. Avbokning ska enligt Stockholms Idrottsförvaltnings regler göras skriftligen minst 7 kalenderdagar före nyttjandedagen.
  3. Bokning av gymnastiksalar för ex. fysträning kan göras till nolltaxa. Välj då "övrig aktivitet" på Interbook och skriv under övrig upplysning: ""nolltaxa, kommer ej att spela fotboll".

Det är då mycket viktigt att inte spela fotboll på dessa tider.

Betalning av både halltider och bokade vinterplaner (from 1 november tom 31 mars) står lagen själva för. Fakturorna skickas till klubben centralt och kansliet kommer att kräva betalning från de lag som bokat. Klubben debiterar lagkonto om medel finns innestående. Om inte uppmanas laget att betala in underskottet.

Betalning ska göras skyndsamt enligt instruktioner från klubbens kansli.

Vid frågor, kontakta Interbookansvarig, kansli


Img027
FK Brommas inriktning och motto. FK Bromma är också den första klubben i Sverige som är certifierad av Samba Football Academy.
Samba certifiering
Stadium
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub