Header

Lär känna vår styrelse

Publicerad 2021-05-23 14:46
Styrelsen
Styrelsen gör ett fantastiskt arbete för att utveckla klubben och föra den i rätt riktning. Allt för att våra medlemmar ska ha det så bra som möjligt i FK Bromma. Men vilka sitter egentligen i styrelsen? Vad har dem för ansvarsområden? Och vad gör dem utanför fotbollsplanen?

Nu kan ni läsa om samtliga styrelsemedlemmar och lära känna dem bättre.
https://fkbromma.myclub.se/menu/pages/369

Img027
FK Brommas inriktning och motto. FK Bromma är också den första klubben i Sverige som är certifierad av Samba Football Academy.
Samba certifiering
Stadium
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub